Tag Archives: cách bóc keo đánh bóng xe

HƯỚNG DẪN BÓC KEO ĐÁNH BÓNG XE

HƯỚNG DẪN BÓC KEO ĐÁNH BÓNG XE . Chào các bạn hôm nay mình xin chia sẽ cách bóc keo đánh bóng xe Bước 1:  , chuẩn bị một lít xăng xe máy , một miếng bùi nhùi nilong rửa chén hoặc giẻ lau và 1 hộp cana đánh bóng bạn chuẩn bị một máy